EGÉSZSÉGÜGYI TANFOLYAM

 

Tanyfolyam időpontja:  2020. Június 24. 25.29. 16órától.

                 

 

 

Iskolavezető: Baksai Gábor

+36 30 9163286

 

Kapcsolattartó: Zab Péter

+36 70/3798617

 

Elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga kötelezettség alól mentesítés.

Tanfolyam-mentes vizsga letételét kérheti; aki a Magyar Honvédségnél (Magyar Néphadseregnél) az 1/1984. (K.közl. Ért.1.) KM-HM együttes utasítás vagy a fegyveres erők részére történő közúti járművezető képzésről, vizsgáztatásról és az ehhez kapcsolódó vezetői engedély kiadásáról szóló 22/1992. ( XI.25. ) KHVM-HM-BM együttes rendeletben meghatározott- csak katonai járművek vezetésére jogosító- "C" vagy "E" kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik. A tanfolyammentes vizsga letételére csak abból a kategóriából jogosult a vizsgázó, amelyből érvényes katonai vezetői engedély van. Az 1993. 01. 01. után kiadott "E" kategóriás katonai vezetői engedély a kiállítástól számított 3 évig jogosít a tanfolyam mentes vizsga letételére.
A mentességet a felügyelet jelentkezési lapra tett bejegyzéssel és a katonai vezetői engedély általa hitelesített fénymásolatának csatolásával engedélyezi. A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás, "Vöröskeresztes igazolás" megszerzésének köztelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály alapján;

- az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi gyógyszerészi,

- az állatorvos- tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,

- védőnői,

- dietetikus,

- mentőtiszti,

- gyógytornász,

- egészségügyi szakoktatói,

- diplomás ápolói oklevéllel képesítéssel) rendelkező, valamint

- a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és

- az egészségügyi közép-vagy szakiskolát végzettek, illetve

- minden vizsgázó, aki 1969. 07. 01. és 1983. 12. 31. között "D" kategóriás, vagy

- trolibusz kategóriás járművezetői engedélyt szerzett, továbbá aki

- 1984. január 01-je után:

- bármely járműkategóriára engedélyt,

- "trolibusz" kategóriára járművezetői engedélyt,

- "Mezőgazdasági vontató", "Segédmotoros kerékpár", vagy

- "Lassú jármű" kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett.

- További mentesség a "Vöröskeresztes igazolás" megszerzése alól nem adható.

 

 

 

Baksai Autósiskola - Balatonalmádi, Lehel utca 27. Telefon: 88/430-107, 30/916-3286, 30/500-7695